Υπόλοιπα από ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό

Υπόλοιπα από ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό

Δημοσίευσηαπό Petsimeris Agelos » 18 Ιαν 2016, 13:43

Από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με ομάδες ειδών (τρόφιμα) έμειναν υπόλοιπες ομάδες που το ποσό είναι κάτω από το κατώφλι των 207.000,00 € (συγκεκριμένα 85.800,00 € με Φ.Π.Α.). Για αυτές τις ομάδες θα πρέπει να γίνει ξανά Διεθνής διαγωνισμός μιας και είναι τμήμα προηγούμενου ή μπορούμε να κάνουμε απλό ανοικτό;
Petsimeris Agelos
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 24 Νοέμ 2015, 09:04

Re: Υπόλοιπα από ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό

Δημοσίευσηαπό eua » 29 Μαρ 2016, 09:26

Κατά πάγια και ρητή επιταγή τόσο του ενωσιακού όσο και του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καμία σύμβαση προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί, προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Επομένως, προκειμένου να κριθεί εάν μία σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των π.δ/των 59/2007 ή 60/2007, λαμβάνεται υπ' όψιν η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανάθεση της σύμβασης αυτής, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή επιλέγει να προβεί στη σύναψη χωριστών συμβάσεων αντί μίας με όμοιο ή ομοειδές αντικείμενο.

Δηλαδή σε περίπτωση ταυτόχρονης σύναψης χωριστών συμβάσεων συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των ανωτέρω π.δ/των, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποστείλει προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε., και στα εθνικά μέσα δημοσιότητας (όπως το Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ο εθνικός τύπος), περίληψη των διακηρύξεων κάθε μίας εκ των σχετικών συμβάσεων. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 4365/20.10.2014 - Οδηγία 4)
eua
 
Δημοσιεύσεις: 8
Εγγραφή: 28 Απρ 2015, 14:44

Re: Υπόλοιπα από ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό

Δημοσίευσηαπό xaris » 13 Απρ 2016, 13:56

Εχω διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με την Απόφαση 3263/2013 του Ελεγκτικού συνεδρίου Τμήμα VI (Δ΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ) "...Επομένως, όταν αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε δημοσίευση προκήρυξης κατά τον τύπο του π.δ/τος 60/2007 προκειμένου να αναθέσει δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία είναι διαιρεμένη σε τμήματα και το αντικείμενό της εμπίπτει στο Παράρτημα ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18, ο δε διαγωνισμός ματαιώνεται για κάποια εκ των τμημάτων των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι κατώτερος του ποσοτικού ορίου εφαρμογής της Οδηγίας, δεν υπέχει, ούτε βάσει του Δικαίου της Ένωσης, ούτε βάσει της εθνικής νομοθεσίας, υποχρέωση εκ νέου τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας σε επίπεδο Ένωσης, όταν προβαίνει σε επαναληπτικό, δηλαδή σε νέο αυτοτελή διαγωνισμό προκειμένου να αναθέσει τα εναπομείναντα τμήματα ..." και συνεχίζει "Στη συνέχεια, για τους δύο αυτούς τομείς επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός στις 14.6.2013, χωρίς να προηγηθεί εκ νέου δημοσίευση προκήρυξης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.......το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η αναθέτουσα αρχή δεν είχε την υποχρέωση να επαναλάβει τις διατυπώσεις δημοσιότητας του π.δ/τος 60/2007 κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό..." Δείτε την απόφαση που αναφέρεται σύμφωνα με την οποία εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν χρειάζεται η δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ
xaris
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 13 Απρ 2016, 12:28


Επιστροφή στο ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron