ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ & ΤΚ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ & ΤΚ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Δημοσίευσηαπό loybas1 » 26 Φεβ 2016, 20:46

Ποιες είναι οι απαραίτητες υπηρεσιακές ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δεν έχουν αποδώσει την παγία?
Τα έξοδα κίνησης σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται κανονικά?
loybas1
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: 22 Οκτ 2015, 18:16

Re: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ & ΤΚ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ

Δημοσίευσηαπό eleni ko » 30 Μαρ 2016, 14:24

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων με την ανάληψη της διαχείρισης της προβλεπόμενης Πάγιας Προκαταβολής, αποκτούν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπολόγου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 2β Ν. 4270/14.

Σε περίπτωση μη επιστροφής στο τέλος του έτους ολόκληρου του ποσού που έλαβαν και διαχειρίστηκαν, με συνέπεια την μη απαλλαγή τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θεωρείται έλλειμμα στην διαχείρισή τους (άρθρο 152 παρ. 1 Ν. 4270/14) και στην περίπτωση που δεν αναπληρωθεί εντός 48 ωρών, καταλογίζονται με απόφαση Δημάρχου με το αντίστοιχο ποσό που δεν επέστρεψαν (άρθρο 152 παρ. 3 πρώτο εδαφ. Ν. 4270/14 «με απόφαση του οικείου διατάκτη»).

Η Υπηρεσία υποχρεούται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την εξασφάλιση της απαίτησής της. Επειδή τα Έξοδα κίνησης που λαμβάνουν οι πρόεδροι των Δ. ή Τ. Κ. δεν έχουν την έννοια του μισθού, δεν έχει εφαρμογή η παρακράτηση του 1/10 αυτών μηνιαίως, αλλά μπορούν να παρακρατηθούν ολόκληρα, μέχρι την εξόφληση της απαίτησης (καταλογισμού) που έχει ο Δήμος, από την μη απόδοση της ΠΠ.
eleni ko
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 30 Μαρ 2016, 14:21

Re: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ & ΤΚ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ

Δημοσίευσηαπό loybas1 » 01 Απρ 2016, 21:03

Ο διατάκτης θεωρώ ότι είναι η οικονομική επιτροπή που ψηφίζει την πίστωση και όχι ο Δήμαρχος
loybas1
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: 22 Οκτ 2015, 18:16

Re: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΚ & ΤΚ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ

Δημοσίευσηαπό dimos » 08 Απρ 2016, 12:14

Συμφωνώ με eleni ko σε όλα εκτός από το διατάκτη.
Διατάκτης είναι η οικονομική επιτροπή και όχι ο Δήμαρχος. Παραθέτω κείμενο μέσα από τη ΔΗΜΟΣΝΕΤ:
Βάσει της εγκυκλίου αριθμ. 30 ΑΠ 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, η πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης στους ΟΤΑ είναι εισηγητικού χαρακτήρα και προηγείται της τελικής έγκρισης που υπογράφεται στη συνέχεια. Η τελική αυτή πράξη της έγκρισης δαπάνης εμπεριέχει στο κείμενο της την εισηγητική πράξη για την ανάληψη υποχρέωσης, η οποία, άλλωστε, δεν πρωτοκολλείται. Κατά συνέπεια, αρκεί η ανάρτηση της τελικής αυτής πράξης για την έγκριση της αναληφθείσας υποχρέωσης υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σε αυτή ρητά η πράξη ανάληψης με την εσωτερική έστω αρίθμηση στην οποία προβαίνει ο οικείος ΟΤΑ. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΥΑΠ-Φ.40-3129-30.06.2014)

Δηλαδή, με το ανωτέρω έγγραφο, γίνεται σαφές ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, αλλά αρκεί μόνο η ανάρτηση της απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, κατά κανόνα της οικονομικής επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ΄ ν.3852/2010) και κατ' εξαίρεση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 158 παρ. 3 ν.3463/2006). Τούτο διότι στους ΟΤΑ η ανάληψη υποχρέωσης (δηλ. η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης), γίνονται από τα ανωτέρω όργανα και ουσιαστικά η ανάληψη υποχρέωσης συντελείται με την απόφαση της έγκριση της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης, από την οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Στην απόφαση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, με την εσωτερική έστω αρίθμηση στην οποία προβαίνει ο οικείος ΟΤΑ.
Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις του άρθρου 158 παρ. 4 ν.3463/2006, για οι οποίες μπορούν να διατίθενται οι πιστώσεις με απόφαση του δημάρχου και συνεπώς εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και όχι απλά πρόταση από το Δήμαρχο, θα αναρτάται η απόφαση αυτή.

Στο διαδίκτυο αναρτώνται και οι σχετικές πράξεις ανάληψης υποχρέωσης. Η ανάρτηση θα πρέπει να διενεργείται, από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα, μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης της Υ.Δ.Ε. για την ύπαρξη πίστωσης, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αντίθετα, δεν είναι αναγκαίο να ελέγχεται η ανάρτηση του εγγράφου της οικονομικής υπηρεσίας του Διατάκτη, με το οποίο διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά της δαπάνης προς την Υ.Δ.Ε., αφού αυτό στερείται εκτελεστότητας. (Εγγ. Υπ. Οικ. 2/70809/0026/10/10.03.2011).

Για τις δαπάνες μετακίνησης, η οικεία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της οποίας η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναρτήθηκε μετά την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών, ενώ έπρεπε να προηγείται χρονικά οποιασδήποτε διοικητικής πράξης ή υλικής ενέργειας που αφορά την πραγματοποίηση των δαπανών. Οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο Δήμος, περί καθυστερήσεως αναρτήσεως της εν λόγω απόφασης, λόγω φόρτου εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και καθυστερήσεως καθαρογραφής της από την οικεία γραμματεία, δεν συνιστούν λόγους που να δικαιολογούν την μη τήρηση των ως άνω σαφών δημοσιονομικών διατάξεων. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 290/2015)
dimos
 
Δημοσιεύσεις: 19
Εγγραφή: 28 Απρ 2015, 14:41


Επιστροφή στο ΔΙΑΦΟΡΑ

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron